Bakır Hurdası

Bakır Hurdası

Bakır çok eski çağlardan beri kullanılan bir madendir. Günlük yaşamda kullanılan kapkacaklarda, süslemede, silah yapımında çok fazla kullanılmıştır. İnsanlık geliştikçe bakırın kullanım alanı da gelişmiştir. Günümüzde yaklaşım 13 milyon tonluk tüketimiyle demirden sonra en çok kullanılan maden haline gelmiştir. Kişi balına kullanım miktarına bakıldığında gelişmiş ülkelerde kişi başı 10 kg, az gelişmiş ülkelerde ise 2 kg olarak hesaplanmaktadır.

Bakırın en önemli özellikleri;

  1. Kolay şekil alma
  2. yüksek elektrik iletkenliği
  3. yüksek ısı iletkenliği
  4. paslanmazlık

Bu sebeple özellikle elektrik santtallerinde, elektrikli araçlarda, bozdolabı klima gibi eşyalarda öncelik olarak kullanılmaktadır. Kaynak işlerinde ve bronz yapımında da fazlasıyla kullanılmaktadır.  Bundan on yıl önce bakıra olan ihtiyaç hiç de bu kadar önemli görülmemekte ve bakırın yerine kullanılabilecek bir çok ikame maddesi ileri sürülmekteydi. Alüminyum, plastik, fiber-optik gibi malzemeler bakır yerine kullanılmış, ancak bakıra duyulan ihtiyaç ve talepte hiçbir azalma olmamış, bilakis devamlı artma görülmüştür.

Bakır ihtiyacını karşılamak için bir alternatif olarak hurdacılık sektörünün gelişmesi görüşmüştür. Hurdacılık sektörünün gelişmesi ile bakır ve diğer madenler tekrar kullanılabilir hale getirilmeye başlanmıştır. Bu şekilde ihtiyaç-cın önemli bir kısmı karşılanabilir olmuştur.

 

GALERİ
Teklif Formu